2015/11/09 Bình luận : Lượt xem: 5425
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mẫu Bảng kê nợ phải trả người bán TT 200 của doanh nghiệp liệt kê và kê khai tất cả trong năm tài chính còn tồn đọng

Bảng kê nợ phải trả người bán 

Các khoản nợ của doanh nghiệp nói nên điều doanh nghiệp bạn có gặp khó khăn tài chính hay không ? Nợ nhiều vốn quya vòng ít, nợ ít bạn có vốn quya vòng sinh lời rất tốt.

 Phải trả người bán

 

Cuối năm

 

Cuối năm

 

a) Các khoản phải trả người bán

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

- Phải trả cho các đói tượng khác

 

 

 

                                             Cộng

 

...

...

b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;

- Các đối tượng khác

      

 

 

                                             Cộng

 

...

...

c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm : mẫu bảng kê khoản vay nợ tài chính 


Cùng bình luận !