Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
25 phím tắt trong excel hay dùng thông dụng nhất
2015/06/02 Bình luận : Lượt xem: 17378
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Trong excel có những phím tắt vô cùng quan trọng mà nhiều khi bạn không biết ? với 25 phím tắt trong excel này bạn có thể làm giúp ngắn 1/2 thời gian.

25 phím tắt trong excel hay dùng thông dụng nhất

Một ngày bao nhiêu thời gian là bạn làm việc với excel ? Bạn biết bao nhiêu phím tắt trong 25 phím tắt sau đây mà DICH VU KE TOAN TRON GOI sẽ chia sẻ cho các bạn: 

Ctrl+A    >>>>>>>>>>>>  Chọn/ Bôi đen toàn bộ bảng tính/ Sheet
Ctrl + C  >>>>>>>>>>>>  Sao chép dữ liệu
Ctrl + V  >>>>>>>>>>>>   Dán dữ liệu vào ô đang chọn
Ctrl + F   >>>>>>>>>>>>  Bật hộp thoại tìm kiếm
Ctrl + H   >>>>>>>>>>>>  Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế.
Ctrl + N   >>>>>>>>>>>>  Tạo mới một bảng tính trắng
Ctrl + P   >>>>>>>>>>>>  In bảng tính
Ctrl + S   >>>>>>>>>>>>   Lưu bảng tính
Ctrl + X   >>>>>>>>>>>>  Cắt nội dung đang chọn
Ctrl + Z   >>>>>>>>>>>>  Phục hồi thao tác trước đó
Ctrl + F4  >>>>>>>>>>>    Đóng bảng tính
Alt + F4  >>>>>>>>>>>    Đóng Excel

>> 26 bài tập excel cơ bản

Phím tắt trong di chuyển

Ctrl + Mũi tên  >>>>>>>>>  Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp
Ctrl + Home     >>>>>>>>   Về ô A1
Ctrl + End        >>>>>>>>>  Về ô có dữ liệu cuối cùng


Chèn Cột – Dòng – Sheet

Ctrl + Spacebar     >>>>>     Chèn cột
Shift + Spacebar  >>>>>     Chèn dòng
Shift + F11            >>>>>     Chèn một trang bảng tính mới

Phím tắt trong định dạng 


Ctrl + B                 >>>>>   Định dạng in đậm
Ctrl + I                  >>>>>   Định dạng in nghiêng
Ctrl + U               >>>>>    Định dạng gạch chân.
Ctrl + 1                >>>>>   Hiển thị hộp thoại Format Cells

Ẩn hiện các cột

Ctrl + 0               >>>>>>>>>   Ẩn các cột đang chọn
Ctrl + Shift + 0  >>>>>>>>      Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn.
Shift + F11        >>>>>>>>     Chèn một trang bảng tính mới

Chuyển đổi giữa các Sheet

Ctrl + Page Up       >>>>>>>>   Chuyển sang sheet trước.
Ctrl + Page Down  >>>>>>>>   Chuyển sang sheet kế tiếp

>> Tham khảo : Khoá học tin học văn phòng

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]